شب هایکوی امید

شب هایکوی امید پس از زلزله‌ی ۲٠۱۱ ژاپن برای هم‌دلی با زلزله‌زدگان ژاپنی برگزار شد و آثاری که در آن شرکت کردند در کتابی تحت همین عنوان همراه با ترجمه‌ی ژاپنی منتشر و در برخی مناطق زلزله‌زده‌ی ژاپن توضیع شدند. یک شعر از من نیز در این مجموعه شرکت دارد که بعد‌ها همراه با چهار اثر دیگر به عنوان نمونه‌هایی از شعر هایکوی فارسی برای دانشگاه میجی گاکوئین در ژاپن از سوی دانشگاه تهران ارسال شد.

هایکو