مردم‌شناسی محلات منطقه‌ی ۱۹

موسسه‌ی میراث فردا با همکاری شهرداری تهران مجموعه سیزده کتاب پیرامون محلات منطقه‌ی نوزده تهیه کرده است که به مردم‌شناسی و نوع زندگی اهالی بعضی از مناطق جنوبی تهران می‌پردازد. من به عنوان عکاس در تهیه‌ی تصاویر چند جلد از این مجموعه همکاری داشته‌ام. این کتاب در سال جاری رونمایی شده اما هنوز به چاپ و توضیع عمومی نرسیده است.